Những loại hợp đồng nhà đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Những loại hợp đồng nhà đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Dưới đây là 10 hợp đồng về nhà đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực, nếu không sẽ không có hiệu lực.

Những hợp đồng về nhà đất phải công chứng

- Hợp đồng về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Theo quy định tại Điểm a và Điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, những hợp đồng bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực bao gồm:

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc tài sản khác), trừ hợp đồng chuyển nhượng mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

2. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

3. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

4. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Hợp đồng về nhà ở

Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định những hợp đồng về nhà ở sau đây phải công chứng hoặc chứng thực:

5. Hợp đồng mua bán nhà ở.

6. Hợp đồng tặng cho nhà ở.

7. Hợp đồng đổi nhà ở.

8. Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở.

9. Hợp đồng thế chấp nhà ở.

10. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.

Nơi công chứng, chứng thực hợp đồng

- Nơi công chứng hợp đồng nhà đất

Về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản, Điều 42 Luật Công chứng 2014 quy định:

“Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản”.

Theo quy định trên, khi công chứng hợp đồng về nhà đất thì người có yêu cầu công chứng mang hồ sơ tới văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà, đất.

- Nơi chứng thực hợp đồng nhà đất

Căn cứ Điểm d, đ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, khi chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất và chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở, người dân mang hồ sơ tới UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để chứng thực.
Kim Nhung