Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức, huyện Long Thành

​Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức, huyện Long...

Xem Tiếp...

Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất

​Ngày 05/05/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20,...

Xem Tiếp...