Phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019

Phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019

Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 cho cán bộ Công đoàn.

Sáng 20.3, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Bộ Luật Lao động năm 2019 cho cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc.

Nội dung tập huấn gồm một số điểm mới, sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021) như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động…

Đây là bộ luật có nhiều điểm tác động trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ người lao động khi thực thi, trong đó tăng tính nhận diện các quan hệ lao động, các bên linh hoạt lựa chọn thử việc, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Sau tập huấn, các cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở sẽ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, thực hiện đúng trách nhiệm cũng như có thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân.

Cho thuê lại lao động (Cung ứng lao động) http://bit.ly/cho-thue-lao-dong

PHÚC ĐẠT